به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، جاسم حسین پور در دیدار با مدیر عامل و اعضای موسسه خیریه پویا ضمن اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی ، بر تحقق سند تحول بنیادین تاکید نمود و اظهار داشت : برای رسیدن به سند تحول بنیادین بایستی بر ظرفیت فضاهای آموزشی بیافزاییم که این امر با تنوع بخشی بر منابع مالی و استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی میسر خواهد بود .
مدیر کل نوسازی مدارس استان با ارائه گزارشی از همیاریهای خیرین گفت : این اداره کل در مدت اخیر و طی برنامه ریزی  های انجام شده آتی توانسته با ایجاد تفاهم نامه با خیرین نیک اندیش مهمی را به اتمام برساند و تحویل آموزش و پرورش دهد.
حسین پور ، وجود مضجع شریف علی ابن موسی الرضا (ع) در مشهد مقدس را ، انگیزه ای مضاعف برای مدرسه سازی برشمرد و افزود : استقبال از امر مشارکت در مدرسه سازی در مشهد شتاب بیشتری گرفته است و نه تنها از سراسر کشور بلکه از کشورهای دیگر تمایل به کمک بخشیدن به تعلیم و تربیت و ایجاد فضای مناسب آموزشی و پرورشی دارند.
وی با تاکید بر اهمیت مدرسه سازی ، حضور در این سنگر را موهبت الهی دانست و تصریح کرد : دانش آموز مناطق محروم و نیمه برخوردار نیازمند حمایت هستند و با توجه به اینکه 20 درصد از نیازهای آموزشی استان نیاز به بازسازی دارند و همچنین 16 هزار کلاس درس نیازمند استاندارد سازی هستند ، استقبال خوبی نیز از سوی بانیان این امر خیر صورت پذیرفته است که امیدواریم این فرهنگ سازی برای آحاد جامعه نهادینه شود.
مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در این جلسه خاطر نشان ساخت : خیرین نه تنها خود خیر هستند بلکه می توانند خیر ساز باشند و البته باید مشارکت فکری نیز بدهند تا بتوانیم در مسیر و چشم انداز ی که مشخص شده است قدمهای استواری برداریم.

 
 
 
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی