به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، جاسم حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی، درمقاله ای به اهمیت معماری هماهنگی با اقلیم پرداخت است. در این مقاله آمده است:  از اهداف عمده طراحی اقلیمی   بهره‌گیری از انرژی خورشیدی ، کاهش اتلاف حرارت ساختمان و جلوگیری از تاثیر هوای گرم خارج و تابش شدید آفتاب بر ساختمان و آسایش حرارتی انسان ؛ صرفه جویی انرژی و پایداری فضا می باشد طراحی ابنیه باید با توجه به اقلیمهای متفاوت و طراحی بر اساس تقسیم فضا های داخلی به فضاهای گرم و سرد مطابق با مسیر خورشید وگرمایش در فصل زمستان و سر مایش در فصل تابستان صورت گرفته و هدف مقاومت  در مقابل اتلاف و خروج حرارت به بیرون ساختمان و جذب هر چه بیشتر حرارت خورشیدی می باشد معماری اقلیمی توجه به امکانات و معضلات اقلیم و محیط هر منطقه است  اقلیم در شکل گیری شهر ها و معماری   بومی ایران نقش اصلی داشته است
شهر ایرانی دارای ساختاری فشرده و متراکم است این فشردگی و جهت گیری مناسب   از نفوذ تشعشعات خورشیدی جلو گیری تا فضای داخلی را از گرمای بیرون محافظت کند. جهت گیری اقلیمی  بناها و کشیدگی ساختمانها، بلوکهای شهری و گذرها در محلات شهری  برای به حداقل رساندن نفوذ حرارت ناشی از تابش آفتاب از ویژگیهای معماری شهری بافت قدیم  است.این نظامها بر اساس ویژگیهای اقلیمی ؛الگوهای ریاضی ؛استفاده از انرژی خورشید و پایداری می باشداز مسائل مهم مربوط به شهر سازی جهت قرار گیری خانه یا رون است که مربوط به اقلیم تابش آفتاب  و مکان قرار گیری و جنس زمین است همینطور ساختار شهری به گونه ای طراحی شده که شر یان ها در جهت باد مطلوب باز و در جهت باد نامطلوب بسته باشد مصالح مورد استفاده در ساخت و سازها مصالح طبیعی و بویژه خاک است ؛جهت‌گیری ابنیه به‌گونه‌ای است که بهترین بهره‌برداری از عوامل طبیعی(آفتاب، باد و نزولات جوی) را به همراه داشته باشد.در پاره‌ای از نقاط به فراخور نیاز، با ابداع عناصری نظیر بادگیر و فضاهایی نظیر شبستان تهدیدهای طبیعی را به فرصت تبدیل نموده‌اندو گاهی به دلیل شرایط خاصّ اقلیمی(کمبود زمین، عدم دسترسی به منابع آب در واحدهای مسکونی، صخره ای بودن و مانند آنها) بافت کاملاً فشرده و بدون حیاط را دارا بودند و بام خانه ها به عنوان فضای باز عمل می کرده و درون گرا یی حیاط ایجادکننده یک خرد اقلیم مطبوع در راستای  توسعه ی پایدار بوده است .
 معیار اقلیم  به عنوان یکی از مبانی معماری ایرانی  معرّفی شده است که در آن هماهنگی با اقلیم و حفظ  انر ژی ؛ استفاده از زیر زمین و هشتی ؛استفاده از با دگیر ؛ استفاده از فضای سبز و آبنما ؛ سازگاری با طبیعت ؛  باز یافت و بهره بر داری مجدد از ساختمانها؛ شرایط مطلوب   و آسایش محیطی؛ساده و مقاوم ؛گسترش محیط زیست ؛حفظ سیستم های اکو لو ژیکی و منابع انرژی  و... .که امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ویژگی ها و مبانی  توسعه  پایدار است مد نظر می باشد. توسعه پایدار تعادل پویا میان نظامهای مختلف محیطی و  تعادل میان نظامهای بوم شناختی، نظامهای اجتماعی-فرهنگی و نظامهای اقتصادی بر قرارمی کند توسعه ای درون زا، نظام مند و متعادل است که بینشی سیستمی در همه رشته ها مطرح می سازد.  معماری شهری  سنتی همواره با گرایش به سمت پایداری بوم شناختی و اجتماعی شناخته می شود که تبیین رابطه متعادل تر و همزیستانه اثر معماری شهری  با محیط است . در واقع علم و هنر برقراری ارتباطی مناسب بین محیط انسانی و جهان طبیعت است. که به طراحی پایدارو یک مفهوم درونی و اساسی از مکان منتج خواهد شد.
مهمترین معیارهای اقلیمی شکل دهنده معماری و فضاهای شهری بافتها وسازمان فضایى شهرایرانی که تاکید بر پایداری داشته اند عبارتند از

امروزه با  توجه به اصول معماری ایرانی اسلامی و  استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر مانند باد و خورشید و بهره گیری از  فناوری های هوشمند مانند پوسته های نانویی حاوی میکرو توربین ها ی بادی که یک فرم  پوششی ارگانیک اطراف ساختمان ؛استفاده از ورقه های باریک سلول های خورشیدی طبیعی برای تولید انرژی الکتریکی در پوسته ساختمان نماها و بام واستفاده از نانو شیشه های جمع کننده انرژی خورشیدی ...  می توانیم در راستای   طراحی اقلیمی و انگاره های مبتنی بر پایداری  حرکت نماییم 
 فرایند طراحی یکی از مهمترین بخش های ساخت و ساز است و برنامه ریزی های پیش از طراحی که توجه به عوارض و ویژگی های اقلیم برای استفاده کمتر از انرژی ؛ تعامل با طبیعت ؛استفاده از منابع تجدید پذیر ؛ بهره گیری از فناوریهای هوشمند ؛ انعطاف پذیری ؛تعامل فضا های باز و بسته و سلامت اکو لوژیکی ؛هدایت ضایعات منابع انرژی در چرخه سایت ....... و توجه به رویکرد ایرانی اسلامی ؛ هوشمند و انعطاف پذیر ؛ معماری مدارس امروز را به سمت پایداری سوق می دهد
 
 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی