به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ،  با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی و خیرین مدرسه ساز، دبیرستان 10کلاسه دکتر محمدرضا نیشابوری در شهرقوچان به بهره برداری رسید.
برای احداث این فضای آموزشی با زیربنای 1100مترمربع مجموعا حدود 20میلیارد ریال هزینه شده که 30درصد آن توسط این فرد نیک اندیش و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت شده است.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی