به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، این پروژه با زیربنای ۸۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت 1500مترمربع و اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال ، به همت خیرین نیک اندیش خانمها غفوریان و اسلامی احداث خواهد شد.
پیش بینی می شود این پروژه تا مهرماه سال آینده به بهره برداری برسد.

 
 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی