مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی با  اشاره به عدم  لحاظ عملکردهای خاص این اداره کل در ارزیابی ها اظهار داشت : سه مبحث ارائه خدمات به مدارس غیر دولتی ، کمکها و مشارکتهای قابل توجه مردم وارائه خدمات به سایر دستگاه ها و ادارات خیرین و کمبود نیروی انسانی در زمره ملاکهای مهمی است که مغفول مانده و در ارزیابی ها مدنظرقرار نمی گیرد.
وی افزود: در مهرماه سال گذشته و سال جاری اداره کل نوسازی مدارس استان در زمینه تحویل کلاس درس  دربین ادارات نوسازی مدارس سطح کشور مقام اول را کسب نموده و انتظار داریم در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد.
حسین پور در پایان خاطر نشان ساخت : اداره کل نوسازی مدارس ، کار خود را جهادی و مقدس می داند و همواره تلاش می کند به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کمک نماید و انتظار داریم ارزیابی عملکرد این اداره کل  ، واقع بینانه تر انجام شود .
در این جلسه همچنین ، محمدرضا خدادادی ، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل نوسازی استان و نایب رئیس کارگروه ، گزارشی از اقدامات کارگروه در سال جاری را ارائه نمود .
دکترکتابی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز دراین جلسه با قدردانی از مدیریت و اعضای کارگروه خواستار تداوم جلسات و دقت لازم در مستندسازی اقدامات جهت ارزیابی عملکرد سالیانه شد.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی