به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز خراسان رضوی با انعقاد تفاهم‌نامه ای بین اداره کل نوسازی مدارس استان و آموزش و پرورش و خیر مدرسه ساز آقای محمد آزادیان، یکباب دبیرستان شبانه روزی با هزینه 12 میلیارد ریال در روستای علاقه جلک رخ احداث خواهد شد.
این  فضای آموزشی با زیر بنای ۷۰۰ متر مربع ساختمان اصلی و ۱۰۰۰ متر مربع محوطه سازی  در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع بنا خواهد شد .
شایان ذکر است صددرصد هزینه اجرای این پروژه توسط این فردنیک اندیش پرداخت خواهد شد.
 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی