🔸هدف: جذب مشارکت خیرین در تأمین سیستم های گرمایشی استاندارد برای مدارس  سراسر کشور
🔸شماره حساب: ۷۷۷۰۷۷۷۰۸۹بانک ملت شعبه پل رومی تهران،به نام جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
‍‍🔸شماره کارت: 6104337543835423

🔷جامعه خیرین مدرسه ساز کشور🔷

به‌کمپین بپیوندید👇👇👇👇👇


🆔 @hamebarpa