به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی صبح امروز مراسم معارفه معاون اجرایی و نظارت این اداره کل با حضور مدیر کل ، معاونین ، سرپرستان نظارت و کارشناس مسئولان  اداره کل نوسازی مدارس استان برگزار شد.
در این مراسم جاسم حسین پور مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی با اشاره و تاکید بر توانمندی و تخصص نیروهای این اداره کل اظهار داشت : انتصابات همواره بایستی بر اساس توانمندی و شایستگی افراد باشد و زمانی که همکاران ما بازنشسته می شوند بایستی خلاء آنان را نیروهای متعهد پر نمایند.
وی اظهار داشت : نگرش جامعه بایستی نسبت به نیازهای آموزش و پرورش تغییر کند و این تغییر بایستی در نوسازی مدارس اتفاق بیفتد .
حسین پور افزود : با استقبال و اشتیاق خیرین در امر مدرسه سازی ، تفاهم نامه ها از لحاظ کیفی و کمی رشد داشته و نشان از تلاش همکاران ما دارد.

 
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی