به گزارش روابط عمومی اداره کل  نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در این مراسم، جاسم حسین پور مدیر کل نوسازی مدارس استان با تقدیر از تلاش کارکنان به خدمات بازنشستگان اشاره نمود و گفت : تلاش کسانی که سالها در یک مجموعه ای زحمت کشیده اند بر هیچ فردی پوشیده نیست.
مدیر کل نوسازی مدارس استان با تاکید بر افتتاح به موقع طرحها و پروژه های عمرانی استانی در زمان مقرر اظهار داشت : بایستی به تعهدات جامه عمل پوشیده شود و با رفع موانع اجازه تاخیر در پروژه ها داده نشود.
وی با معرفی مجدد مسئولین انتصابی جدیدبرخی واحدها در این اداره کل گفت : با توجه به بازنشستگی تعدادی از همکاران و سیاست این اداره کل بر جوان گرایی ، تلاش شد از نیروهای متخصص و کارآمد همچون گذشته استفاده شود.
حسین پور در بخشی دیگر از سخنان خود به دستاوردهای کسب شده اشاره نمود و گفت: جذب اعتبارات ملی ، کمکهای مردمی و استفاده از سیستم GIS اهم اقداماتی است که به همت معاونین ، کارشناسان و کارکنان این اداره کل بدست آمده است.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت : برای کمک به آموزش وپرورش نیازمند فعالیتهای بیشتر هستیم و از همه همکاران انتظار دارم همچون گذشته و با قوت بیشتر، بار مسئولیت کسانی را که به افتخار بازنشستگی نائل میشوند برعهده گرفته و اجازه ندهند تغییری در  خدمت رسانی ایجاد شود.
شایان ذکراست در این مراسم از12 نفر همکاران بازنشسته سال 97 تجلیل بعمل آمد.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی