به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در آغاز دوره آموزشی آشنایی با ابزارهای نوین مالی که صبح امروز با حضور معاون پشتیبانی ، ذیحساب ، معاونین ذیحساب ،کارشناسان حوزه امور مالی ، برنامه ریزی و اعتبارات این اداره کل برگزار شد ، جاسم حسین پور با اشاره به سابقه شکل‌گیری اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی ، وجود نیروی انسانی توانمند را در تمامی مقاطع ، مهم و ضروری دانست و گفت:  اداره کل نوسازی مدارس استان در سال جاری و آتی بخشی از کارکنان بازنشسته خواهند شد که از این رو جایگزینی نیروی آموزش دیده بسیار اهمیت دارد.
مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی با اشاره به کسب رتبه اول این اداره کل در نظارت عالیه و پروژه های عمرانی در بین دستگاه‌های اجرایی استان ، اظهار داشت: این اداره کل نوسازی با ساخت ۸4۶ کلاس درس توانسته رتبه اول تحویل کلاس درس در کشور را به خود اختصاص دهد و در بخش های مختلف تلاش های ارزشمندی صورت گرفته است.
وی افزود : مشارکت چشمگیر خیرین و همچنین افزایش اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش باعث شده است سطح تلاش همکاران ارتقا یابد و از این رو آموزش و کارگاه های مرتبط می تواند نقش بسزایی در بالا بردن بهره وری مفید کارکنان داشته باشد.
در ادامه این دوره آموزشی  ، آقایان یاوری نژاد ، اسکویی و شایگان از سوی خزانه معین استان به عنوان مدرس مباحث آموزشی مرتبط با ابزارهای نوین مالی را ارائه نمودند.
 

 
 روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی