به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، مدیرآموزش و پرورش رضویه در این مراسم گفت : به همت خیری که تمامی وجودش انجام کار نیک وخدمت به تعلیم وتربیت دانش آموزان است امروز شاهد افتتاح مدرسه خیر ساز سید قاسم آل احمد هستیم که حدود 200 نفر دانش آموز در آن تحصیلی می کنند.وانجام این عمل خداپسندانه را فقط خدا میتواند جبران کند ویک نام نیک از خودشان به یادگار میگذارند.
در مراسم افتتاح این پروژه دانش آموزان این مدرسه دلنوشته هایی در جهت تشکر وقدردانی از زحمات این خیر نیک اندیش قرائت و همچنین سرودهایی در وصف خیرین اجرا کردند.
برای احداث این پروژه که دارای 6کلاس درس می باشد و در دوطبقه اجرا شده مجموعا 950 میلیون تومان هزینه شده که 400 میلیون تومان توسط این فرد نیک اندیش و550 میلیون تومان نیز از محل اعتبارات دولتی توسط اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی تامین و پرداخت شده است.
همچنین بعد از افتتاح این پروژه کلنگ احداث یکباب دبیرستان دخترانه 12کلاسه خیرساز که با مشارکت این فردنیک اندیش احداث خواهد شد برزمین زده شد.

 

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی