به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان دبستان 6کلاسه علی فرزانه در شهربجستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
برای احداث این فضای آموزشی که 420 مترمربع زیربنا دارد مجموعا 6میلیارد  ریال هزینه شده است.
گفتنی است هزینه اجرای این پروژه توسط خیرمدرسه ساز حاج حبیب فرزانه تامین و پرداخت شده است.


روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی