به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی کلنگ احداث اولین مدرسه انرژی اتمی شرق کشور در مشهد با حضور سیدعلی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، علیرضا رشیدیان استاندار و جمعی از مسئولین استانی برزمین زده شد.
این دومین مدرسه انرژی اتمی در کشور است که پس از تهران در مشهد ساخته خواهد شد .هزینه ساخت این مدرسه 10 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

 
                                                             محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                              اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی