به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در جلسه شورای منطقه ای متشکل از ۴ استان خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی و گلستان در مشهد مقدس برگزار شد ، منصور نجفی افشار نماینده سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به گردهمایی معاونین مشارکت های مردمی مناطق مختلف کشور آن را موجب هم افزایی دانست و گفت : این تعامل باعث می شود اقدامات ارزنده ای انجام شود و جشنواره ها به قوت بیشتری برگزار گردد.
وی ادامه داد: در اولین گام باید تقویم اجرایی جشنواره ها تدوین و در آن جشنواره های مدرسه ای ، شهرستانی و استانی گنجانده شود.
نجفی افشار با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی تصریح کرد: در تیرماه ۹۸ استان های مختلف کشور بر اساس جشنواره هایی که برگزار کرده اند ، ارزیابی خواهند شد.
 وی راهبرد سازمان نوسازی مدارس کشور را تکریم خیرین ذکر کرد و خاطر نشان ساخت باید اقدامات و فعالیتهای جشنواره بر مبنای نکوداشت یاد و خاطر خیرین باشد.  در ادامه این جلسه معاونین مشارکت های مردمی استان های حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و روند برگزاری جشنواره بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

 
روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی