به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، محمدرضا خدادادی معاون پشتیبانی  و توسعه مدیریت اداه کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، ضمن  تشکر از اقدامات شایسته خیرین در ساخت، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: خیران مدرسه ساز ساخت مدرسه را برای خود یک عمل صالح می دانند که یک امر ارزشمند و خداپسندانه می باشد.

وی افزود: تلاش دولت نیز براین است که دغدغه های آموزش و پرورش بویژه در مناطق محروم رفع شود، منطقه آموزشی تبادکان که در حاشیه شهر مشهد قرار دارد،  بزرگترین منطقه آموزشی کشور با بیش از ۱3۰ هزار دانش آموز است که نیازمند اخت ، توسعه و تجهیز مدارس بیشتر می باشد.

علی سعیدی مدیر آموزش و پرورش منطقه تبادکان در این مراسم با تقدیر از خیرین نیک اندیش آقای فردمنش، آقای جعفریان و آقای داودزاده گفت: مدرسه سازی بنای چند اتاق با آجر و خشت مصالح  نیست بلکه یک جریان عظیم فرهنگی و تمدن ساز است .

شایان ذکر است پروژه  دبستان کمال جعفریان در زمینی به مساحت 2هزار مترمربع که با مشارکت فرهنگی پیشکسوت خیر محترم  کمال جعفریان  با زیربنای 365 مترمربع با ظرفیت شش کلاس درس با هزینه ای بالغ بر 750میلیون تومان  احداث و تحویل آموزش و پرورش منطقه گردید. همچنین آموزشگاه مرحوم حمیدرضا داودزاده  در زمینی به مساحت 1000 مترمربع با مشارکت خانواده محترم داودزاده  با زیربنای 205 مترمربع با ظرفیت 3 کلاس درس با هزینه ای بالغ بر 360میلیون تومان  احداث شده است .

در ادامه این مراسم پس از تقدیر از خیرین و عواملی که در ساخت این پروژه مشارکت داشتند ، با حضور جمعی از مسئولین آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و مقامات محلی این آموزشگاه افتتاح گردید

روابط عمومی
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی