جناب آقای محمدرضاخدادادی دراین مراسم طی سخنانی با گرامی داشت یاد شهدای والامقام معلم ودانش آموز شهرستان گفت : برخود لازم می دانم خاطره استاد ومعلم اخلاق مرحوم طاهریان که از این خطه بود وحق استادی برگردن همه ماداردراپاس بدارم واز درگاه حضرت احدیت ،آرزوی علو درجاتشان را داشته باشم.
 
                                                               

ایشان درادامه گفت :ایمان وعمل دو رکن اصلی مسلمانی است وکارخیرین مصداق عمل صالحی است که برگرفته از ایمان است
وی افزود:سعادت انسان درعدم دلبستگی به مادیات است وشقی کسی است که به مادیات وظواهر دنیا دل بسته باشد.
معاون اداره کل  نوسازی مدارس خراسان رضوی درادامه خطاب به خیرین گفت : من وهمکارانم به شما قول می دهیم که کارخیرشما رادرجامعه ترویج دهیم ودانش آموزان را تشویق نمائیم که راه خیر شما را ادامه دهند.
وی ضمن تشکر از مجموعه فعالیتهای ارزشمند خیرین دراین شهرستان ، گفت : به هراندازه که از خیرین محلی دراین کارارزشمند سهیم وپیشقدم شوند وتفاهم نامه امضا شود، بنده هم قول می دهم از خیرین استان معرفی وسهیم شوند.
شایان ذکر استکه در پایان این مراسم ، تفاهم نامه ساخت 2 مدرسه با کمک خیرین ، یکی  در روستای ابراهیم آباد ودیگری درروستای کاریزک به امضا رسید.

 
                                                                                                                     محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                                                                       اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی