وی که با اعضای کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی سفر نموده است باحضوردرشهرستان تربت حیدریه به همراه تعدادی از نمایندگان از پروژه های در دست اجرا و فضای آموزشی و پرورشی آن شهرستان بازدید نمود.
وی همچنین  در نشستی که با حضور اعضای کمسیون آموزش ، تحقیقات وفناوری مجلس و روسای ادارات آموزش وپرورش سطح استان برگزار گردید شرکت نمود.
 
 
 
 
                                محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی