محمدمهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درجمع فرهنگیان شهرستان رشتخوار خراسان رضوی گفت : هم اکنون یک صد هزار کلاس درس درسطح کشور قابل استفاده نیست وباکوچکترین حادثه طبیعی تخریب می شوند که کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی دربرنامه ششم توسعه مبلغ 10 هزارمیلیارد تومان برای نوسازی مدارس اختصاص داده است .
شایان ذکر است اعضای کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی که به استان خراسان رضوی سفر کرده بودند ازپروژه های اداره کل نوسازی مدارس درشهرهای مشهد – رشتخوار – خواف و تربت حیدریه بازدیدو درنشست مشترک بامدیران ادارات آموزش وپرورش ونوسازی مدارس نیز شرکت نمودند.
 

                                                                                               محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                              اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی