به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی این پروژه دارای 700 مترمربع زیربنا و شش میلیارد ریال هزینه می باشد .
 
                                                                                   

درمراسم بهره برداری ازاین پروژه فرماندار شهرستان طی سخنانی ضمن تشکر اززحمات کارشناسان نوسازی مدارس استان اظهار امیدواری کرد که سایر پروژه های شهرستان نیزانشاا... تامهرماه به بهره برداری برسد .
درادامه حیدری مشاور مدیرکل نوسازی مدارس نیز ضمن تاکید برضرورت مشارکت مردم وخیرین درتکمیل پروژه های نیمه تمام ازمسئولین شهرستان ومردم رشتخوار که همکاری خوبی درراستای بهره برداری این پروژه داشته اند تشکر وقدردانی نمود.

                                                             
                                                                                                        محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                                                       اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی