به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی مهندس هاشمی نسب مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی دراین مراسم بابیان فعالیت های انجام شده درحوزه نوسازی مدارس گفت :درهفته دولت45 پروژه با 253 کلاس درس بازیربنای 32078 وهزینه حدود 28 میلیاردتومان به بهره برداری رسید که انشاا... درمهرماه پذیرای دانش آموزان عزیزخواهندبود .
 
                                                                                      
مهندس هاشمی نسب هم چنین بااشاره به وجود مدارس نیمه تمام دراستان ازخیرین ومردم خواست دراتمام این قبیل پروژه ها دولت رایاری نمایند .
شایان ذکراست دبستان فردوسی ابرده شهرستان طرقبه وشاندیز دارای 12 کلاس درس و750 مترمربع زیر بنا بوده وبرای احداث آن 7 میلیارد ریال توسط سه تن از خیرین مدرسه ساز و150 میلیون تومان ازمحل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین وپرداخت شده است .
این پروژه درکمتراز 7 ماه احداث وبه بهره برداری رسیده است .


 
                                                                                 محمد رنجبر – مسئول روابط عمومی
                                                                               اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی