اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی
 
 


 
   
    عنوان زیرخدمت                                                            

عناوین انگلیسی زیر   خدمت                                               

 
         
         
                                          

 ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
15021267100 

 

Organization and planning

of space development

 
       

شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

faza.dres.ir

        نظرسنجی
       
 
 

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 
  15021267101 

Implementation of construction projects  
       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

www.pms.dres.ir 

         
        نظرسنجی
 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،

پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
  15021267102 

 

Providing space and equipment standards  
       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

www.dres.ir/tahghighat

        نظرسنجی
 

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
18081267103  

Leading and attracting public contributions

to the construction of schools

 
       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

khayer.dres.ir سامانه خیرین 

         
        نظرسنجی
 

تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش
 
18081267104 

Providing school equipment

 
       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

http://lms.dres.ir/ContEntry.aspx 

         
         
        نظرسنجی                                     
 

طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و  ورزشی وزارت آموزش و پرورش 
15021267105

Designing related education spaces

 
       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

       

http://new.dres.ir/tech/fa

        نظرسنجی
         
  پاسخ  به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیر دولتی
 15021267106
Comments on building strength and

capacity building for nonprofit schools

 
       

  شناسنامه خدمت 

       

     ********

        faza.dres.ir
        نظرسنجی
         
 

صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش
18081267107
 

Issuance of a technical identification

 card for education, training and sports education

       

  شناسنامه خدمت 

       

نمودار مراحل دریافت خدمت  

        faza.dres.ir
        نظرسنجی
          
«کلیه حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی می باشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است»
پیام روز :
  محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست.پیامبر صلی الله علیه و آله             مدارا با مردم، نیمی از خردمندی است. امام علی علیه السلام.