خدمات شناسه دار اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس خراسان رضوی

 

عنوان زیرخدمت                          

شناسنامه خدمت

نمودار دریافت خدمت

آدرس

نظرسنجی

ساماندهی و برنامه ریزی ، توسعه فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 15021267100 
Organization and planningof space development

faza.dres.ir

اجرای طرح های عمرانی فضاهای آموزشی،
پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش  15021267101 
Implementation of construction projects

www.pms.dres.ir 

ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات آموزشی،
پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش  15021267102
Providing space and equipment standards

www.dres.ir/tahghighat

راهبری و جلب مشارکت های مردمی و نهادها در احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش18081267103  
Leading and attracting public contributionsto the construction of schools

khayer.dres.ir 
سامانه خیرین 

تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 18081267104
Providing school equipment

http://lms.dres.ir/ContEntry.aspx

طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و  ورزشی وزارت آموزش و پرورش 15021267105
Designing related education spaces

http://new.dres.ir/tech/fa

پاسخ  به استعلام آموزش و پرورش در خصوص فضای مدارس غیر دولتی 15021267106
Comments on building strength and capacity building for nonprofit schools

faza.dres.ir

صدور شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی آموزش و پرورش18081267107
Issuance of a technical identification

 card for education, training and sports education

faza.dres.ir


 

«کلیه حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی می باشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است»
پیام روز :
  محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست.پیامبر صلی الله علیه و آله             مدارا با مردم، نیمی از خردمندی است. امام علی علیه السلام.