پروژه هایی مردمی در دست اجرای خیرین مدرسه ساز چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط Shafiei   
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 ساعت 07:22
پروژه هایی مردمی  در دست اجرای خیرین مدرسه ساز
نام پروژه نام خیر نام محل اجرا تعداد کلاس زير بنا
اجرای فوندانسیون متوسطه ناحیه 4 مشهد حميد مستشاري مشهد 0 576
احداث 12 چشمه سرویس بهداشتی قوچان خيرين قوچان قوچان 0 75
احداث 18 کلاسه متوسطه پسرانه ناحیه یک مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 18 3000
احداث 18کلاسه متوسطه پسرانه ناحیه 1خیابان آیت الله کاشانی مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 18 3000
احداث 2 کلاس دبیرستان فضیلت روستای سید آباد اهالي روستاي سيد آباد خوشاب سبزوار سبزوار 2 80
احداث 2 کلاس راهنمایی سید احمد خمینی روستای چهار برجی تایباد گل محمد يار محمدي ريزه اي تایباد 2 60
احداث 2طبقه بالای مدرسه راهنمایی شاهد مائده علي اكبر يوسفي صراف مشهد 0 690
احداث 2کلاس دبستان سعدی فرزانگان گناباد بسيج سازندگي گناباد گناباد 2 102.9
احداث 2کلاس مدرسه قرآن خواف روستای نیاز آباد حميدزضا همتي خواف 2 80
احداث 2کلاسه ابتدایی روستای نیز آباد زاوه حميد مستشاري زاوه 2 100
احداث 3کلاس ابتدایی دولت آباد سرخس حميد ساجع سرخس 3 160
احداث 3کلاسه راهنمایی دولت آباد مهدي آهن چيده سبزوار 3 160
احداث 4 کلاسه راهنمایی روستای یونسی بجستان حاج سعيد مسرور بجستان 4 180
احداث 4کلاس دبستان زهرا بیدل گناباد بسيج سازندگي گناباد گناباد 4 230
احداث 4کلاسه دبستان مرحوم صمدی (فاضله) گناباد فاز 3 فرهنگیان سيد محمد ذبيحي گناباد 4 230
احداث 4کلاسه راهنمایی روستای عنبر سرا زاوه شوراي اسلامي عنبر سرا زاوه 4 194
احداث 5 کلاس ابتدایی روستای کوشه کوهسرخ حسن ياوري فرهنگي کاشمر 5 202
احداث 5کلاسه ابتدایی روستای جعفرآباد زاوه حسن ياوري فرهنگي زاوه 5 281
احداث 5کلاسه ابتدایی روستای علیک زاوه حسن ياوري فرهنگي زاوه 5 281
احداث 5کلاسه روستای مزرج داود عطاران قوچان 5 210
احداث ابتایی روستای کهجه ابراهيم رجب علي زاده تایباد 5 280
احداث ابتدایی 10 کلاسه خ کاشانی -کوچه خراسانی تربت حیدریه شوكت تنديور تربت حیدریه 10 1066
احداث ابتدایی 10کلاسه تربت حیدریه علي اصغر آريا تربت حیدریه 10 1066
احداث ابتدایی 4 کلاسه قلندر آباد فریمان ا... وردي انصاري فریمان 4 200
احداث ابتدایی 5 کلاسه روستای میر آباد بالا نیشابور فرهاد يعقوبي نیشابور 5 300
احداث ابتدایی 6کلاسه ناحیه 3 مشهد محمدرضا صمديان مشهد 6 690
احداث ابتدایی ارزنه باخرز امير جليلي ذوالفقاري تایباد 5 220
احداث ابتدایی استثنایی بایگ تربت حیدریه غلام رضا باقرزاده تربت حیدریه 5 240
احداث ابتدایی استثنایی سرخس گل كاريان گل كاريان سرخس 2 125
احداث ابتدایی استثنایی طرقبه فرناز برومند مشهد 5 650
احداث ابتدایی استثناییشهر فیروزه تحت جلگه غلام رضا باقرزاده تحت جلگه 8 400
احداث ابتدایی اسلام اباد لگزی نیشابور پريرخ عطاريان نیشابور 2 90
احداث ابتدایی الهیه -ناحیه 7 محمدرضا توكلي زاده مشهد 5 700
احداث ابتدایی بجستان محمد نسايي بجستاني بجستان 5 650
احداث ابتدایی بجستان 10 کلاسه حبيب فرزانه بجستان 10 800
احداث ابتدایی بردسکن رضا فكري بردسکن 6 500
احداث ابتدایی جعفر آباد زاوه جوانشير جوانشير زاوه 2 70
احداث ابتدایی چناران سيد رضا حسينان چشمه چناران 5 234
احداث ابتدایی چناران 10 کلاسه آمنه ورشوچي چناران 10 900
احداث ابتدایی خواف احمد محمد پرست خواف 5 300
احداث ابتدایی دربند تایباد حبيب الله ملت(مركز) تایباد 5 245
احداث ابتدایی دو کلاسه روستای اسلام آباد لگزی پريرخ عطاريان نیشابور 2 90
احداث ابتدایی دو کلاسه سبزوار علي عطائيان سبزوار 2 130
احداث ابتدایی دوکلاسه نیشابور ابراهيم بهزادنيا نیشابور 2 75
احداث ابتدایی ده کلاسه تربت حیدریه لعبا تندپور تربت حیدریه 10 1066
احداث ابتدایی روداب سبزوار محمد علي برزوئي سبزوار 3 130
احداث ابتدایی روستای ابراهیم آباد بردسکن سيدموسي حسيني نژاد بردسکن 5 225
احداث ابتدایی روستای اسماعیل اباد زاوه حامده بازرگاني زاوه 2 100
احداث ابتدایی روستای آبگرم کلات غلامرضا باقري تبادكان کلات 4 168
احداث ابتدایی روستای پا قلعه فاطمه زينلي زاوه 2 260
احداث ابتدایی روستای تبارک اباد قوچان اهالي روستاي تبارك آباد قوچان قوچان 5 400
احداث ابتدایی روستای تپه سلام رضویه غلام علي رافتي شباني مشهد 5 1500
احداث ابتدایی روستای چا هوک زاوه ريحانه بازرگاني زاوه 2 85
احداث ابتدایی روستای چاه بلند نیشابور صديقه حبشي نیشابور 3 150
احداث ابتدایی روستای چرم کهنه کلات رمضان قرباني چرمي کلات 5 350
احداث ابتدایی روستای حسن آباد سرخس بنياد بنيادبركت سرخس 5 600
احداث ابتدایی روستای سلطان آباد احمد آباد غلام علي رافتي شباني مشهد 5 480
احداث ابتدایی روستای سیجاوند خواف اكبر ابراهيمي خواف 5 250
احداث ابتدایی روستای علی آباد کشمر بردسکن زينب بريد علي پور بردسکن 2 140
احداث ابتدایی روستای قرقی کوی بنی هاشم تبادکان موسسه خيريه غنچه خونين علي اصغر (ع) مشهد مشهد 5 1000
احداث ابتدایی روستای قره سو کلات جواد عسگري کلات 2 75
احداث ابتدایی روستای قطار چاه سرخس احمد چيني فروشان سرخس 5 210
احداث ابتدایی روستای کچولی بنياد بنيادبركت سرخس 5 350
احداث ابتدایی روستای کشف تبادکان خدادادي دربان خدادادي دربان مشهد 12 1100
احداث ابتدایی روستای کلاته خونی باخرز محمود حكمت تایباد 2 140
احداث ابتدایی روستای محب سراج قوچان نسرين خوشدل قوچان 2 70
احداث ابتدایی روستای محمد اباد تربت جام يونس خدمتگزار احمدي تربت جام 5 245
احداث ابتدایی روستای نظام اباد بردسکن نصراله ساغروانيان بردسکن 2 260
احداث ابتدایی روستای نظام آباد بردسکن غزاله ابوالفتحي بردسکن 2 70
احداث ابتدایی روستای همت آباد باخرز محمد علي داورياري تایباد 5 281
احداث ابتدایی روستای یدک قوچان عزيزاله صانعي يدك قوچان 5 264
احداث ابتدایی ریوش کاشمر حسن ياوري فرهنگي کاشمر 3 282
احداث ابتدایی ریوش کاشمر محمد زاده محمد کاشمر 5 590
احداث ابتدایی زاوه بنياد بنيادبركت زاوه 5 31315
احداث ابتدایی زمان آباد بردسکن محمد احمد پور بردسکن 2 70
احداث ابتدایی سفید سنگ فریمان غلامرضا ايماني راد فریمان 5 260
احداث ابتدایی ششتمد -روستای کیذور سامان تهران مركزي سبزوار 7 370
احداث ابتدایی شهر خواف غلام غوث عصار خواف 5 300
احداث ابتدایی شهر فرهاد گرد فریمان اسلامي فرهاد گرد فريمان فریمان 5 250
احداث ابتدایی شهرک شهید رجایی خیابان پور سینا ناحیه 5 مشهد جليل ارباب مشهد 0 625
احداث ابتدایی شهرک مهر بجستان حسين سرباز بجستان 10 705
احداث ابتدایی شهید رزمی مزده خلیل آباد علي اكبر صفري خلیل آباد 2 70
احداث ابتدایی صالح اباد بنياد بنيادبركت تربت جام 8 600
احداث ابتدایی قدمگاه نیشابور غلام علي رافتي شباني نیشابور 3 220
احداث ابتدایی قلعه نود هراز سبزوار(طاهره مشایخی) طاهره مشايخي سبزوار 5 350
احداث ابتدایی قوچان حسن حبيب طلب قوچان 5 245
احداث ابتدایی کاشمر -خیابان شهید حیدری رضا كيمنش کاشمر 0 1080
احداث ابتدایی گوارشک تبادکان مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان رضوي مشهد 5 281
احداث ابتدایی مرکز شهر تربت حیدریه صفر علي مداه سه ده تربت حیدریه 10 1000
احداث ابتدایی ملک اباد احمد اباد ناصر حسين مردي مشهد 6 850
احداث ابتدایی میاندهی فریمان نيره خيامي فریمان 5 270
احداث ابتدایی ناحیه 3 مريم توكلي زاده مشهد 14 1400
احداث ابتدایی ناحیه 3 مشهد علي اكبر صمديان مشهد 6 600
احداث ابتدایی نسیم آباد قوچان محمد رضا پزشكي قوچان 5 275
احداث ابتدایی وکیلی شماره 24نیشابور عبدالرضا وكيلي نیشابور 10 1200
احداث ابتدایی یک کلاسه تایباد سيد يعقوب حسيني القادري تایباد 1 50
احداث ابتداییشهرک شهید بهشتی باخرز محمد علي داورياري تایباد 281 281
احداث اردوگاه ناحیه 5 عباس ظفري مشهد 0 150
احداث استثنایی بلوار حجاب 52 ناحیه 7 غلام رضا باقرزاده مشهد 0 1000
احداث استثنایی سرخس داريوش ملايم سرخس 5 700
احداث استثنایی سنگان خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 3 5
احداث استخر سر پوشید ه دولت آباد زاوه حسين نگهبان زاوه 0 1800
احداث استخر سر پوشیده کاشمر مركز آموزشي رفاهي مركز آموزشي رفاهي كاشمر کاشمر 0 1800
احداث استخر سرپوشیده شهر جدید بینالود احمد آباد شركت عمران شهر جديد بينالود مشهد 0 1500
احداث استخر شنا استثنایی ناحیه 7 مشهد ناصر قفلي مشهد 0 1124
احداث استخر ورزشی رفاهی بلوار نامجو ناحیه 3 مشهد فرهنگيان مركز ورزشي رفاهي فرهنگيان ناحيه 3 مشهد مشهد 0 1400
احداث ایتدایی روستای جهان اباد تربت جام يونس خدمتگزار احمدي تربت جام 3 135
احداث آزمایشگاه راهنمایی روستای ابراهیم آباد بردسکن محمد قرباني بردسکن 0 40
احداث آزمایشگاه متوسطه شهر نشتیفان خواف عبدالكريم خوشنوا خواف 0 0
احداث آشپزخانه مرکزی مدارس ناحیه 1 حسين نژاد اكبري مشهد 0 690
احداث آموزشکده فنی قوچان عزيزاله سنجري قوچان 10 1000
احداث آموزشگاه 10کلاسه چناران احمد طالبي(پلي سوله ) چناران 10 1100
احداث آموزشگاه 5کلاسه بانضمام خانه معلم روستای شیر تپه علي اكبر حضوري سرخس 5 540
احداث آموزشگاه ابتدایی جعفر آباد زاوه مهدي دلير پور بجستان 10 800
احداث آموزشگاه استثنایی خوشاب سبزوار جامعه ياوري خراسان سبزوار 5 750
احداث آموزشگاه تیزهوشان گناباد محمد خاكپور گناباد 6 900
احداث آموزشگاه راهنمایی روستای چخماق زاوه مختاري مختاري زاوه 5 345
احداث آموزشگاه راهنمایی فایندر خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 5 207
احداث آموزشگاه فنی وحرفه ای استثنایی نیشابور غلام علي رخصت نیشابور 0 700
احداث پیش دانشگاهی مهر آباد خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 3 135
احداث پیش دبستانی درراهنمایی حسینی مقدم نیشابور ضياء الدين قائمي نیشابور 0 32
احداث توسعه دارالقران طه بجستان محمد حسين ايزدي يزدان آبادي بجستان 15 1200
احداث توسعه کاردانش مشهد ریزه تایباد محمد دانائي تایباد 5 226
احداث حصارکشی زمین اهدایی پشت آرامگاه فردوسی عباسعلي محمدخاني مشهد 0 210
احداث حمام وموترخانه هنرستان زاوه مصطفي بازرگاني زاوه 0 50
احداث خانه معلماردوگاه احد قوچان كريم برهمن نيا قوچان 0 210
احداث خوابگاه دانش آموزی استثنایی مه ولات محمد زارع فيض آبادي مه ولات 0 1000
احداث خوابگاه دبیرستان دخترانه نمونه ایمان کاشمر حسن ياوري فرهنگي کاشمر 0 1000
احداث خوابگاه دبیرستان مه ولات محمد زارع فيض آبادي مه ولات 0 900
احداث خوابگاه دخترانه دبیرستان سمیه کدکن حسن ياوري فرهنگي تربت حیدریه 0 600
احداث خوابگاه دخترانه متوسطه دبیرستان غفورزاده بجستان جامعه ياوري فرهنگي ياوري خراسان بجستان 0 300
احداث خوابگاه دخترانه متوسطه غفورزاده بجستان حسن ياوري فرهنگي بجستان 0 550
احداث خوابگاه راهنمایی چخماق زاوه سيدهادي هژبر ساداتي زاوه 0 550
احداث خوابگاه راهنمایی روستای مهر سبزوار محمود صانعي سبزوار 0 300
احداث خوابگاه راهنمایی ریوش کاشمر حسن ياوري فرهنگي کاشمر 0 600
احداث خوابگاه شبانه روزی راهنمایی سرولایت حسين صادقي نیشابور 5 235
احداث خوابگاه متوسطه شبانه روزی روستای دوغایی قوچان مسعود دوغايي مقدم قوچان 0 960
احداث خوابگاه وسلف سرویس دبیرستان شبانه روزی پسرانه روستای کاریزک ناگهانی زاوه حميد مستشاري زاوه 0 1200
احداث خوابگاه وسلف سرویس فدک الزهرا خوشاب محمداسماعيل تاتار سبزوار 0 900
احداث خوابگاه وسلف سرویس فدک الزهرا روستای داراب خوشاب محمد رضا بيات سبزوار 0 900
احداث خوابگاه وسلف سرویس فدک الزهراروستای داراب خوشاب علي دارابي سبزوار 0 900
احداث خوابگاه هنرستان دانش بردسکن غلام علي رافتي شباني بردسکن 0 1000
احداث خوابگاه هنرستان ولی عصر شركت غير دولتي همياران مدرسه ساز بردسکن 0 1000
احداث دارالقران کاشمر مهدي احمدپناه کاشمر 0 400
احداث دارالقران مدرسه فرزین فر ناحیه 6 ملوك گرجستاني مشهد 1 800
احداث دبستان 10کلاسه چناران عليرضا شكورزاده چناران 10 900
احداث دبستان 10کلاسه شهرک فرهنگیان فاز یک کارکنان دولت کاشمر اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت کاشمر 10 1245
احداث دبستان 15 کلاسه نیشابور محوطه مدرسه شهید قاسم سالاری نژاد عبدالرضا وكيلي نیشابور 15 2087
احداث دبستان 2 کلاسه روستای ذهاب عبدالحسين اميري فریمان 2 80
احداث دبستان 2 کلاسه روستای کلاته الله سيد الهه واحد زاوه 2 75
احداث دبستان 4کلاسه فدرد تربت حیدریه زهرا برزگر تربت حیدریه 4 140
احداث دبستان 5 کلاسه دهنو ششتمد ايران دوخت جلالي سبزوار 5 235
احداث دبستان 5 کلاسه روستای محمد آباد تربت جام يونس خدمتگزار احمدي تربت جام 5 245
احداث دبستان 5 کلاسه روستای نصر اباد تربت جام يونس خدمتگزار احمدي تربت جام 5 245
احداث دبستان 5 کلاسه مچ ششتمد ايران دوخت جلالي سبزوار 5 235
احداث دبستان 5کلاسه جلگه رخ محمد حسين عليزاده تربت حیدریه 5 281
احداث دبستان 5کلاسه خواف احمد محمد پرست خواف 5 300
احداث دبستان 5کلاسه روستای استجرود حسن محمد دوست تایباد 5 250
احداث دبستان 5کلاسه روستای آبینه باخرز محمد علي داورياري باخرز 5 281
احداث دبستان 5کلاسه روستای خرم آباد صالح آباد منصوره مستوفي شمس تربت جام 5 283
احداث دبستان 5کلاسه روستای کوه سفید باخرز محمد علي داورياري باخرز 5 261
احداث دبستان 5کلاسه روستای گلسرا زاوه حسن ياوري فرهنگي زاوه 5 281
احداث دبستان 5کلاسه روستای محمد آباد قدس تایباد عليرضا قصاب محمد آبادي تایباد 5 280
احداث دبستان 5کلاسه شامکان ششتمد منصوره مستوفي شمس سبزوار 5 283
احداث دبستان 7 کلاسه روستای مکی کوهسرخ حسن ياوري فرهنگي کاشمر 7 281
احداث دبستان 8کلاسه روستای فرمان آباد تایباد احمد محمدي تایباد 8 0
احداث دبستان احمد عظیمی نیشابور سيد محمد موسوي راد نیشابور 10 990
احداث دبستان روستای استجرود باخرز حسن محمد دوست باخرز 5 250
احداث دبستان روستای آقا بیک تربت جام يونس خدمتگزار احمدي تربت جام 3 72
احداث دبستان روستای ساحل برج نیشابور جهانگير فرخ تهراني نیشابور 2 80
احداث دبستان روستای صیدآباد تربت جام سراج الدين ياري پور آخوند صاحبدادي تربت جام 2 80
احداث دبستان روستای قره چاه قوچان رجب علي عبداللهي قوچان 0 80
احداث دبستان سعادت قلی قوچان رجب علي عبداللهي قوچان 2 90
احداث دبستان شوراب علیا سرخس حميد ساجع سرخس 0 205
احداث دبستان شهید مرادی قنبر آباد گناباد محمد مرادي قنبر آبادي گناباد 2 66
احداث دبستان کشف تبادکان حسن دخانيان مشهد 3 120
احداث دبستان محله 14 مسکن مهر گلبهار اكبر بي غم خراساني چناران 10 1263
احداث دبستان ناحیه 6 مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 15 2080
احداث دبیرستان 10کلاسه سبزوار قاسمي حسين ابادي قاسمي حسين ابادي سبزوار 10 1100
احداث دبیرستان 10کلاسه شهرک فرهنگیان فاز چهار کارکنان دولت کاشمر اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت کاشمر 10 1245
احداث دبیرستان 10کلاسه طرقبه فريده مكاري طرقبه و شاندیز 10 1079
احداث دبیرستان 12 کلاسه (بازسازی دبیرستان دکتر سعیدی) جواد جعفري گرمجان قوچان 12 859
احداث دبیرستان 12 کلاسه آموزش وپرورش ناحیه 2 مشهد - بنياد 15خرداد مشهد 12 1543
احداث دبیرستان 12 کلاسه آموزش وپرورش ناحیه 2 مشهد (مشارکتی نهاد رهبری) - بنياد 15خرداد مشهد 12 1543
احداث دبیرستان 12 کلاسه ناحیه 6 قرباني قرباني مشهد 12 1600
احداث دبیرستان 12کلاسه ناحیه 6 مصطفي موسسي مشهد 12 1600
احداث دبیرستان 5 کلاسه روستای داغیان مجيد مظفري قوچان 5 264
احداث دبیرستان 5کلاسه توحید شهر بلوک 2 سبزوار محمد حسين حشمتي سبزوار 5 400
احداث دبیرستان 5کلاسه رضویه محمد حسين زاده شاد مشهد 5 300
احداث دبیرستان 6کلاسه بردسکن حسن علي زاده بردسکن 6 680
احداث دبیرستان 8 کلاسه شهر سبزوار حسين ايزي سبزوار 8 800
احداث دبیرستان 8کلاسه روستای چخماق زاوه سيدهادي هژبر ساداتي زاوه 8 735
احداث دبیرستان 9 کلاسه امير عباس لطف علي زاده قوچان 9 600
احداث دبیرستان روستای خیر آباد سبزوار مرتضي خيرآبادي سبزوار 6 300
احداث دبیرستان شبانه روزی 12کلاسه متوسطه روستای محب سراج قوچان علي قرباني محب سراج قوچان 12 2061
احداث دبیرستان شبانه روزی نصر اباد خواف سيد علي اكبر عادل تربت جام 0 999
احداث دبیرستان ضلع شمالی اداره آموزش وپرورش سبزوار سيد مهدي لطفي سبزوار 0 1050
احداث دبیرستان کیذور ششتمد فيروزابادي فيروزابادي سبزوار 3 126
احداث دبیرستان گرو کلات بنياد بنيادبركت کلات 0 0
احداث دبیرستان مرحوم حاج مهدی هاشمی ناحیه 5 غلامرضا هاشمي مشهد 6 990
احداث دبیرستان ناحیه 5 حسن فقيه سبزواري مشهد 8 1045
احداث دبیرستان نصر آباد سيد علي اكبر عادل تربت جام 12 1000
احداث دبیرستان نمونه دولتی ناحیه 4 مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 18 3000
احداث دبیرستان نمونه دولتی ناحیه 6 مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 18 2700
احداث دبیرستان وکیلی شماره 22نیشابور عبدالرضا وكيلي نیشابور 10 1200
احداث دو سالن چند منظوره خوابگاه شبانه روزی راضیه نیشابور موسي الرضا همتي نیشابور 0 180
احداث دو سالن چند منظوره شبانه روزی راضیه نیشابور سپيده عاطفي نیشابور 0 180
احداث دو سالن کارگاهی آموزشکده فنی امام خمینی سبزوار حميد مستشاري سبزوار 0 800
احداث دو سالن کارگاهی متوسطه عالمه بلوار ساجدی بین فخر 4و6ناحیه 4 ابراهيم عرب زاده جمالي مشهد 0 310
احداث دیوار مدرسه راهنمایی روستای انداد تبادکان محمدحسن ظفري مشهد 0 200
احداث راهنمایی 10کلاسه شهرک فرهنگیان فاز یک کارکنان دولت کاشمر اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت اتحاديه شركتهاي تعاوني مسكن كاركنان دولت کاشمر 10 1245
احداث راهنمایی 15کلاسه محوطه مدرسه راهنمایی نظام الملک عبدالرضا وكيلي نیشابور 15 2562
احداث راهنمایی 15کلاسه نیشابور(محوطه مدرسه راهنمایی نظام الملک) عبدالرضا وكيلي نیشابور 15 2562
احداث راهنمایی 2 کلاسه روستای مژن آباد بخش سنگان رمضان علي قرباني خواف 2 80
احداث راهنمایی 3کلاسه خوشاب محمد جعفر دلدار سبزوار 3 210
احداث راهنمایی 3کلاسه روستای برس کدکن حسن ياوري فرهنگي تربت حیدریه 3 180
احداث راهنمایی 3کلاسه روستای بیلُند گناباد حسن ياوري فرهنگي گناباد 3 180
احداث راهنمایی 3کلاسه روستای یام خوشاب شوراي اسلامي روستاي يام شوراي اسلامي روستاي يام خوشاب 3 180
احداث راهنمایی 5 کلاسه سعادت آباد عليرضا پردل رشتخوار 5 385
احداث راهنمایی 5کلاسه تبادکان جاده فردوسی روستای حاجی آباد فرح كاشي طرقي مشهد 5 370
احداث راهنمایی 5کلاسه دخترانه روستای فرخد جاده کلات موسي الرضا اميري مشهد 5 370
احداث راهنمایی 6 کلاسه روستای آلما جق قوچان علي نوري زاده قوچان 6 850
احداث راهنمایی 6کلاسه روستای فردوسی عباسعلي محمدخاني مشهد 6 650
احداث راهنمایی باخرز تایباد حسين ماندگار تایباد 7 910
احداث راهنمایی بردسکن محمد مصلحي بردسکن 6 650
احداث راهنمایی بقسانی خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 3 207
احداث راهنمایی چناران محمد ملي چناران 12 900
احداث راهنمایی حاج غلامرضا سعیدی عبدل آباد مه ولات غلامرضا سعيدي عبدل آبادي مه ولات 0 200
احداث راهنمایی درخت سنجد جلگه رخ حسين بهزاد تربت حیدریه 3 180
احداث راهنمایی دکتر اکبری گناباد امرا... اكبري گناباد 4 250
احداث راهنمایی روستای آبرود تربت حیدریه غلام حسين يزدان پناه مقدم آبرودي تربت حیدریه 3 135
احداث راهنمایی روستای آلماجق قوچان حميد رضا فيض اللهي قوچان 6 850
احداث راهنمایی روستای به آباد گلبهار جلوه يغمائي چناران 3 300
احداث راهنمایی روستای جزین بجستان صديقه كيميايي بجستان 5 281
احداث راهنمایی روستای چخماق زاوه سيدهادي هژبر ساداتي زاوه 4 172
احداث راهنمایی روستای خرسف ششتمد اعظم داورپناه سبزوار 4 180
احداث راهنمایی روستای سوران تایباد عبدالعزيز رجبعلي زاده تایباد 0 137
احداث راهنمایی روستای شورود میان جلگه حسن زاده حسن زاده نیشابور 3 140
احداث راهنمایی روستای فخر اباد بجستان اعظم السادات هاشمي بجستان 5 200
احداث راهنمایی روستای لایین کلات كشمير كشمير کلات 6 281
احداث راهنمایی روستای محمود آباد حسين فخاريان تربت جام 5 240
احداث راهنمایی روستای مرندیز بجستان رحيمي رحيمي بجستان 3 350
احداث راهنمایی روستای مزرعه شیخ خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 3 135
احداث راهنمایی سبزوار حسين كوشكي سبزوار 0 412
احداث راهنمایی سردق بجستان داريوش غلامي بجستان 5 300
احداث راهنمایی سعدآباد شهر کاریز تایباد سرور اوجادي تایباد 4 345
احداث راهنمایی شهید رافتی روستای مزار بجستان داريوش غلامي بجستان 2 80
احداث راهنمایی عبدل اباد گلبهار ثريا معاون چناران 3 135
احداث راهنمایی عشق اباد میان جلگه صحافيان صحافيان نیشابور 3 135
احداث راهنمایی علی آباد خواف حسن ياوري فرهنگي خواف 3 170
احداث راهنمایی قوچان محمد قاضي قوچان 9 1000
احداث راهنمایی گلبهار عمران شهر جديد گلبهار چناران 0 1500
احداث راهنمایی گناباد علي خاكپور گناباد 6 900
احداث راهنمایی لقمان حکیم بردسکن احمد عابدين پور بردسکن 2 115
احداث راهنمایی میان جلگه حسن ياوري فرهنگي نیشابور 6 285
احداث راهنمایی ناحیه 6 نازيلا حسين زاده ثاني مشهد 12 1700
احداث راهنمایی نمونه دولتی 12کلاسه ناحیه 1 بین چهار راه زرینه و عشرت آباد مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 12 2100
احداث راهنمایی وابتدایی کاشمر محمد تقي فخار کاشمر 2 100
احداث راهنمایی5کلاسه سبزوار-بخش روداب روستای آریان علي رضا قاسمي آريان سبزوار 5 250
احداث رهنمایی روستای خایسک سرولایت علي رجب تهراني نیشابور 5 281
احداث سالن چند منظوره تربیت متوسطه جنب تالار خ فداییان اسلام ناحیه 2 نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها (دانشگاه فردوسي مشهد ) مشهد 0 650
احداث سالن چند منظوره راهنمایی جنید اباد قوچان ثريا اربابي قوچان 0 370
احداث سالن چند منظوره راهنمایی جنید آباد قوچان حميد ثريايي مطلق قوچان 0 700
احداث سالن چند منظوره فرهنگیان کاشمر مركز آموزشي رفاهي مركز آموزشي رفاهي كاشمر کاشمر 0 750
احداث سالن چند منظوره متوسطه فاتح زهره شوريده دل مشهد 0 300
احداث سالن چند منظوره مرحوم حاج مهدی مهرنما روستای تپه میر احمد سرخس افسر مهرنما سرخس 0 1200
احداث سالن چند منظوره مرکز پیش دانشگاهی الزهرا گناباد علي پورحسين گناباد 0 120
احداث سالن چند منظوره ورزشی ناحیه 4 مهرداد فتحي مشهد 0 1000
احداث سالن چند منظوره ونمازخانه دبستان مسلم ابن عقیل کاشمر الله يار الله ياري کاشمر 0 110
احداث سالن چند منظوره ونمازخانه راهنمایی شهید قویدل ناحیه 6 انجمن اولياءومربيان مدرسه شهيد قويدل ناحيه 6 مشهد مشهد 0 140
احداث سالن سرپوشیده ورزشی وبیوتات جیم اباد رضویه طاهره ايراني نژاد مشهد 0 2100
احداث سالن سلف سرویس کار دانش میان جلگه عشق اباد محمدرضا عشقي نیشابور 0 210
احداث سالن شطرنج در مجموعه ورزشی کاظمیان ناحیه6 محمد علي كليدري مشهد 0 171
احداث سالن غذاخوری و نمازخانه راهنمایی شبانه روزی پسرانه امام رضا احمد آباد محمد رضا جهانباني مشهد 0 300
احداث سالن کارگاهی راهنمایی وطن طرقبه جوانشير رضائي طرقبه و شاندیز 0 60
احداث سالن کارگاهی متوسطه شهر سلامی خواف غلام عباس احمديان سلامي خواف 0 180
احداث سالن کارگاهی مدرسه راهنمایی وطن طرقبه محمد حسين جمشيديان طرقبه و شاندیز 0 60
احداث سالن نمازخانه ابتدایی حسین زاده ریوند حسن حسين زاده سبزوار 0 80
احداث سالن نمازخانه ابتدایی مسترشدی انجمن اولياء ومربيان دبستان مسترشدي ناحيه 6 آموزش وپرورش مشهد مشهد 0 170
احداث سالن نمازخانه دبستان کیمیای سعادت تربت حیدریه المانوس هاديزاده رئيسي تربت حیدریه 0 90
احداث سالن نمازخانه راهنمایی شبانه روزی حضرت مهدی تربت حیدریه محسن صالحان تربت حیدریه 0 430
احداث سالن نمازخانه راهنمایی مدرسه استاد معین ناحیه 6 سيد علي اصغر موسوي مشهد 0 200
احداث سالن نمازخانه هنرستان آفرینش تایباد حميد مستشاري تایباد 0 110
احداث سالن نمازخانه هنرستان کاردانش روستای مشهد ریزه تایباد عبدالرحمان قرباني تایباد 0 100
احداث سالن ورزشی 3 طبقه مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سيدرضا سيدي زاده حسيني سبزوار 0 900
احداث سالن ورزشی دبیرستان زینب کبری تحت جلگه احمد طالبي(پلي سوله ) تحت جلگه 0 1082
احداث سالن ورزشی راهنمایی دخترانه باخرز حسين ماندگار تایباد 0 1091
احداث سالن ورزشی راهنمایی ومتوسطه روستای انداده جوین رسولي فرد رسولي فرد جوین 0 840
احداث سالن ورزشی روستای ابرده طرقبه غلامرضا محمد زاده رهباردار مشهد 0 1840
احداث سالن ورزشی شهرک رازی ناحیه 7 جواد مهديزاده نيا مشهد 0 6000
احداث سالن ورزشی ونمازخانه متوسطه محمودیه 4 ناحیه 4 مشهد انجمن اوليا ومربيان مدرسه محموديه شماره 4 ناحيه 4 مشهد 0 160
احداث سرایداری ابتدایی تبادکان علي حيدري علوي مشهد 0 50
احداث سرایداری ابتدایی روستای شایه تبادکان علي حيدري علوي مشهد 0 50
احداث سرایداری دبیرستان شبانه روزی صادقی جواد جعفري گرمجان نیشابور 0 65
احداث سرایداری راهنمایی شبانه روزی امام رضا ملک آباد احمد آباد شوراي اسلامي ملك آباد و شهرداري شهر ملك آباد و شهرداري مشهد 0 48
احداث سرایداری راهنمایی قدسیه امام تقی سيد رسول ضميري موسوي مشهد 0 65
احداث سرایداری هنرستان شهید امینی روستای امام تقی احمد آباد سيد حميد سيدي مشهد 0 48
احداث سرویس بهداشتی 6 چشمه شهدای 15 خرداد سيد جواد مولوي معين سبزوار 0 32
احداث سرویس بهداشتی دبیرستان شبانه روزی دکتر انصاری پيله ور پيله ور مشهد 0 60
احداث سرویس بهداشتی دبیرستان شبانه روزی دکتر انصاری جاده کارده تبادکان پيله ور پيله ور مشهد 0 60
احداث سلف سرویس راهنمایی میان جلگه حسن ياوري فرهنگي نیشابور 0 250
احداث سلف سرویس شبانه روزی وکیلی شماره 9 نیشابور عبدالرضا وكيلي نیشابور 0 300
احداث سلف سرویس متوسطه شبانه روزی وکیلی شماره 9 نیشابور عبدالرضا وكيلي نیشابور 0 300
احداث سلف سرویس و خوابگاه راهنمایی عشق آباد میان جلگه حسن ياوري فرهنگي نیشابور 6 285
احداث سلف سرویس وخوابگاه راهنمایی شبانه روزی دختران باخرز حسين ماندگار تایباد 0 1000
احداث سوله فنی هنرستان شهید امینی احمد آباد سيد رسول ضميري موسوي مشهد 0 560
احداث سوله متوسطه روستای امام تقی احمدآباد سيدرسول موسوي مشهد 0 400
احداث شبانه روزی 12کلاسه گناباد سيد محمد ذبيحي گناباد 12 2000
احداث شبانه روزی روستای مند گناباد حاج محمد محمدي ثاني گناباد 12 715
احداث شبانه روزی کاردانش دخترانه کدکن سيد علي اكبر عادل تربت حیدریه 0 1900
احداث طبقه دوم آموزشگاه در مقطع متوسطه تبادکان عباسعلي قصاب محمود آبادي مشهد 0 575
احداث طبقه دوم پیش دانشگاهی نقاب جوین رضا شرفخاني جوین 3 330
احداث طبقه دوم دارالقران ناحیه 6 مشهد ملوك گرجستاني مشهد 0 500
احداث طبقه دوم متوسطه ناحیه 5 رضا اشراقي كاخكي مشهد 0 420
احداث طبقه دوم مدرسه ابتدایی ولایت وامامت ناحیه 4 مشهد مجيد حلمي سياسي مشهد 0 520
احداث فنداسیون استخر سر پوشیده ناحیه 1 حميد مستشاري مشهد 0 1550
احداث کار دانش ریوش کاشمر شمس شريعت تربقان کاشمر 0 920
احداث کارگاه راهنمایی وکیلی 10 عزيزي نيا عزيزي نيا نیشابور 0 240
احداث کارگاه هنرستان امام حسن عسگری ناحیه 4مشهد حميد مستشاري مشهد 0 452
احداث کارگاه هنرستان سبزوار جواد كوره پز سبزوار 0 216
احداث کتابخانه الهیه قاسم آباد محمدرضا توكلي زاده مشهد 0 500
احداث کتابخانه دبستان فرهنگیان ناحیه 6 محبوبه گواهي مشهد 0 500
احداث کتابخانه دبیرستان مرتضی علی تبادکان زكيه حميديان مشهد 0 150
احداث کتابخانه ناحیه 2 آموزش وپرورش مشهد شهرداري مركزي مشهد مشهد 0 1600
احداث کتابخانه وآزمایشگاه راهنمایی مریم ناحیه 4 اقدس معراجي فرد مشهد 0 280
احداث کتابخانه ومرکز کام÷یوتر راهنمایی ناحیه 4 علي حيدري علوي مشهد 0 235
احداث کتابخانه ومرکز کامپیوتر ناحیه 4 مسعود مهاجري مشهد 0 235
احداث متوسط10 کلاسه سبزوار حسين محمدي باغاني سبزوار 10 1100
احداث متوسطه بردسکن حسن علي زاده بردسکن 6 680
احداث متوسطه بردسکن بلوار امام رضا محمود مدرس مقدم بردسکن 0 675
احداث متوسطه پیام انقلاب تبادکان مسعود ناصري مشهد 4 400
احداث متوسطه تربت حیدریه -کوی فتح المبین -رضا شهر 8 هادي محقق تربت حیدریه 8 1075
احداث متوسطه روستای مشکان خوشاب محمد جعفر دلدار سبزوار 5 261
احداث متوسطه روستایی رشتخوار سيد علي اكبر عادل رشتخوار 5 202
احداث متوسطه قوچان اكرمي اكرمي قوچان 9 1605
احداث متوسطه ناحیه 4 مشهد مصلي نژاد مصلي نژاد مشهد 18 3000
احداث متوسطه ناحیه 5 مشهد علي اكبر حسن زاده اصفهاني مشهد 8 1280
احداث متوسطه ناحیه 6 احمد غيابي مشهد 12 1600
احداث متوسطه ناحیه 7 میدان استقلال مهدي ترك زاده مشهد 0 2200
احداث متوسطه ناحیه یک ذبيح ا... هوشيار مشهد 9 1041
احداث متوسطه ناحیه یک ةآموزش وپرورش مشهد فرح ضابطيان-فاطمه رستگار مقدم مشهد 10 1040
احداث متوسطه نشتیفان خواف شاهپور كاظمي خواف 9 1200
احداث مجتمع آموزشی دبستان 3 کلاسه وراهنمایی 3 کلاسه جاغرق طرقبه نيره خيامي طرقبه و شاندیز 3 800
احداث مجتمع آموزشی سه مقطع فنی وحرفه ای ناحیه 5 ابراهيم عرب زاده جمالي مشهد 45 5850
احداث مجتمع آموزشی وتربیتی دخترانه در 3 مقطع فخرالملوك استيفائي قوچان 0 3526
احداث مجتمع آموزشی وتربیتی روستای محمودی حسين رحمتي قوچان 12 2061
احداث مجتمع شبانه روزی درمقطع دبیرستان روستای محب سراج قوچان علي قرباني محب سراج قوچان 12 2050
احداث مجتمع شبانه روزی روستای محب سراج قوچان علي قرباني محب سراج قوچان 14 2050
احداث مجتمع فرهنگی آموزشی دبیرستان سبزوار عبدالوهاب علي آبادي سبزوار 0 823
احداث مدرسه ابتدایی امام حسین بجستان رسول مرتضوي بجستان 2 100
احداث مدرسه راهنمایی تربت جام روستای موسی آباد روستای تیمنک سفلی اسفنديار مقصودپور تربت جام 3 135
احداث مدرسه راهنمایی کلاته زنگنه زاوه احمد رضا عباس زاده ملك آبادي زاوه 3 200
احداث مدرسه راهنمایی ناحیه 3 سيد حسين نجفي گل مشهد 12 1560
احداث مدرسه قران ناحیه 1 ماشاا... كريما مشهد 0 384
احداث مرکز 8کلاسه در مقطع راهنمایی و متوسطه ویژه دانش آموزان استثنایی تربت حیدریه غلام علي رافتي شباني تربت حیدریه 8 900
احداث مرکز استثنایی دخترانه تبادکان سيدجواد فهميده مشهد 0 1200
احداث مرکز فرهنگی رفاهی جنب مدرسه دکتر شهرستانی ناحیه 6 سيد جواد شهرستاني مشهد 0 900
احداث نماز خانه در سطح استان بنياد مسكن انقلاب اسلامي مشهد 0 120
احداث نماز خانه راهنمایی شهید باهنر یونسی حجت امير احمدي بجستان 0 100
احداث نماز خانه راهنمائی معلم زارع فیض آبادی مه ولات محمد زارع فيض آبادي مه ولات 0 117
احداث نماز خانه مدرسه راهنمایی شهید رافتی روستای مزار بجستان محمد كفاش بجستاني بجستان 0 160
احداث نمازخانه ابتدایی آموزشگاه علامه مجلسی روستای شامکان علي اصغر رحيمي سبزوار 0 120
احداث نمازخانه ابتدایی بردسکن مژگان رفعتي بردسکن 0 130
احداث نمازخانه ابتدایی دخترانه زین الدین نشتیفان خواف عبدالكريم خوشنوا خواف 0 50
احداث نمازخانه ابتدایی رقیه کاظم آباد بردسکن زهرا نژادحسن بردسکن 0 130
احداث نمازخانه ابتدایی روستای انابد بردسکن فاطمه حاجي زاده بردسکن 0 100
احداث نمازخانه ابتدایی روستای سید آباد چناران عباسعلي ضيائي چناران 0 60
احداث نمازخانه ابتدایی روستای سیف آباد بردسکن رضا ندافي بردسکن 0 100
احداث نمازخانه ابتدایی روستای کاریزک ناگهانی زاوه رضا اقبالي زاوه 0 60
احداث نمازخانه ابتدایی شهید بهبودی روستای رکن آباد بردسکن عليرضا عليمرادي بردسکن 0 130
احداث نمازخانه ابتدایی شهید مقیمی گناباد عطاردي شهري عطاردي شهري گناباد 0 100
احداث نمازخانه ابتدایی شهید یوسفی روستای مضفر آباد محمد ابراهيم رضايي بردسکن 0 100
احداث نمازخانه ابتدایی فضل ا... نوری ناحیه 5 فاطمه سالار مقدم مشهد 0 80
احداث نمازخانه ابتدایی مدرسه سمیه نقاب خلیل آباد جواد عليزاده خلیل آباد 0 50
احداث نمازخانه ابتدایی مه ولات جهانگير بوزدار مه ولات 0 120
احداث نمازخانه ابتدایی ناحیه 2 راضيه داوطلب مشهد 0 100
احداث نمازخانه ابتدایی نرجس ناحیه 4 نيره سادات حسيني مشهد 0 70
احداث نمازخانه اموزشکده الزهرا ناحیه 7 مشهد فرهنگي فرهنگي مشهد 0 600
احداث نمازخانه بجستان محمد كفاش بجستاني بجستان 0 160
احداث نمازخانه بردسکن حسين عاشوري بردسکن 0 130
احداث نمازخانه دبستان اندیشه نشتیفان خواف حميدي حميدي خواف 0 48
احداث نمازخانه دبستان جغنه تبادکان ابوالقاسم چالاك مشهد 0 45
احداث نمازخانه دبستان شهربانو روستای حسن آباد بردسکن رضا اكبري زارع بردسکن 0 100
احداث نمازخانه دبستان شهید قره نی تایباد محمد حسن شكري بهلولي تایباد 0 65
احداث نمازخانه دبستان مرتضی علی قرقی تبادکان زكيه حميديان مشهد 0 100
احداث نمازخانه دبستان ولی عصر ناحیه 2 محمد رضا غرويان مشهد 0 100
احداث نمازخانه دبیرستان اکرم نجفی زاده محمد تنباكوچي نیشابور 0 100
احداث نمازخانه دبیرستان امام رضا(ع) تایباد انجمن اولياء ومربيان دبيرستان امام رضا (ع) (تايباد) تایباد 0 100
احداث نمازخانه دبیرستان دخترانه باقرالعوم مه ولات ذوالفقار ذوالفقاري مه ولات 0 200
احداث نمازخانه دبیرستان شاهد پسرانه عرفان قوچان سكينه جويبار مقدم قوچان 0 120
احداث نمازخانه دبیرستان شبانه روزی امام حسین مه ولات سيد حسن اسماعيلي مه ولات 0 200
احداث نمازخانه دبیرستان شهید صاعدی دوغ اباد مه ولات حسين حسن پور دوغ آبادي مه ولات 0 200
احداث نمازخانه دبیرستان هدی ناحیه 6 آموزش وپروش مشهد فاطمه عليزاده مشهد 0 80
احداث نمازخانه در مقطع دبستان حا ج احمد نقره بجستان حبيب عظيمي بجستان 0 80
احداث نمازخانه راهنمایی محمدجواد يوسفي فریمان 0 120
احداث نمازخانه راهنمایی 12 فروردین روستای شهر آباد بردسکن حسن شباني بردسکن 0 130
احداث نمازخانه راهنمایی باقریه ناحیه 2 مشهد انجمن اولياء ومربيان مدرسه راهنمايي باقريه (ناحيه 2 مشهد) مشهد 0 200
احداث نمازخانه راهنمایی بهارستان اداره كل اطلاعات خراسان رضوي مشهد 0 125
احداث نمازخانه راهنمایی تربت جام -روستای یاقوتین اسفنديار مقصودپور تربت جام 0 100
احداث نمازخانه راهنمایی تلخ بخش کدکن جواد مهديزاده نيا تربت حیدریه 0 100
احداث نمازخانه راهنمایی جمال وطن ویلاشهر طرقبه سيد هاشم علي زاده مشكيني طرقبه و شاندیز 0 159
احداث نمازخانه راهنمایی دخترانه روستای ابراهیم اباد تبادکان زهرا برزگر مشهد 0 175
احداث نمازخانه راهنمایی دخترانه عزت طلایی محمد حسن احيايي نیشابور 0 150
احداث نمازخانه راهنمایی دخترانه عزت طلایی نیشابور محمد حسن احيايي نیشابور 0 150
احداث نمازخانه راهنمایی روستای براکوه علامحسن جل رشتخوار 0 96
احداث نمازخانه راهنمایی شهید آزاد فر ناحیه 6 صدرا... اسماعيل زاده مشهد 0 180
احداث نمازخانه راهنمایی شهید برونسی بجستان حجت امير احمدي بجستان 0 100
احداث نمازخانه راهنمایی شهید خواجه قنبر آباد-گناباد قنبر آباد سيد اسماعيل موسوي گناباد 0 120
احداث نمازخانه راهنمایی شهید ذاکری روستای اسلام آباد بردسکن حسن دامن افشان بردسکن 0 130
احداث نمازخانه راهنمایی شهید نیک بین مه ولات ابراهيم سعيدي فيض آبادي مه ولات 0 200
احداث نمازخانه راهنمایی فریمان انجمن اولياء مربيان آموزشگاه كاووسي فرفريمان فریمان 0 120
احداث نمازخانه راهنمایی محدثه بلقان آباد شورا اسلامي روستابلقان آباد -خوشاب سبزوار سبزوار 0 90
احداث نمازخانه راهنمایی محمدی روستای بیگ نظر صديقه دهنود قوچان 0 60
احداث نمازخانه راهنمایی مدرسه مریم ناحیه 4 انجمن اولياء مربيان راهنمايي مريم ناحيه 4 مشهد 0 120
احداث نمازخانه راهنمایی نمونه دولتی امام حسین (ع) انجمن اولياء و مربيان مدرسه نمونه دولتي امام حسين تایباد 0 120
احداث نمازخانه راهنمایی ولایت فقیه خواف غلام يحيي كتابي خواف 0 120
احداث نمازخانه روستای رزق اباد کاشمر فتحي تربقان فتحي تربقان کاشمر 0 144
احداث نمازخانه روستای سید آباد چناران حسين موسوي چناران 0 120
احداث نمازخانه روستای عارف آباد کاشمر محمد پنجاهي کاشمر 0 144
احداث نمازخانه شهربارنیشابور سيد احمد رضوي نیشابور 0 100
احداث نمازخانه متوسطه دخترانه اکرم نجفی زاده محمد تنباكوچي نیشابور 0 100
احداث نمازخانه متوسطه دخترانه حضرت زینب کندر خلیل آباد يراقي يراقي خلیل آباد 0 150
احداث نمازخانه متوسطه رباط سمنگان تربت جام غلام محمد براشكي تربت جام 0 100
احداث نمازخانه متوسطه شهدای مکه ناحیه 2 محمد رضا فولادي مشهد 0 160
احداث نمازخانه متوسطه شهید اشرفی اصفهانی خلیل آباد حاج محمد رضا عباسي خلیل آباد 0 230
احداث نمازخانه متوسطه عطار قوچان حاج قربان آدينه پور قوچان 0 103
احداث نمازخانه متوسطه قوچان سكينه جويبار مقدم قوچان 0 135
احداث نمازخانه مجتمع استعدادهای درخشان شهید بهشتی تربت حیدریه دفتر وزارت اطلاعات در تربت حيدريه تربت حیدریه 0 300
احداث نمازخانه مدرسه ام اشهدا بجستان عبدالجواد عظيمي بجستان 0 80
احداث نمازخانه مدرسه راهنایی فتح المبین سيد جعفر شريعت رضوي مشهد 0 100
احداث نمازخانه مدرسه راهنمایی اندیشه کاشمر فاطمه اسكندري کاشمر 0 140
احداث نمازخانه مدرسه راهنمایی دخترانه ام الشهدا بجستان عبدالجواد عظيمي بجستان 0 80
احداث نمازخانه مدرسه راهنمایی شاهد 4 الحاج صباح النقي چناران 0 150
احداث نمازخانه مدرسه شهید عابدی زاده بردسکن اسفنديار رضايي بردسکن 0 130
احداث نمازخانه مدرسه شهید یوسفی بردسکن مصطفي عباسي بردسکن 0 130
احداث نمازخانه مدرسه قمر بنی هاشم روستای سید آباد چناران مصطفي زمانيان چناران 0 96
احداث نمازخانه و کتابخانه دبستان ماشاله نظری ناحیه 4 ماشااله نظري مشهد 0 150
احداث نمازخانه و کتابخانه دبستان ناحیه 4 ماشااله نظري مشهد 0 150
احداث نمازخانه وسالن چند منظوره آموزشگاه فرزانگان نیشابور محسن لحاظي نیشابور 0 544
احداث نمازخانه هنرستان الزهرا روستای علی آباد محمدجواد اورعي مشهد 0 100
احداث نمازخانه هنرستان امیر کبیر نقاب جوین انجمن اولياء هنرستان امير كبير جوين گناباد 0 100
احداث نمازخانه هنرستان شهید باهنر شاندیز محمود صادق زاده شانديز طرقبه و شاندیز 0 128
احداث نمازخانه هنرستان کاردانش روستای مشهد ریزه عبدالرحمان قرباني تایباد 0 100
احداث واحد آموزشی استثنایی تبادکان مسعود بهاري مشهد 12 1800
احداث هنرستان بحر آباد ناحیه 7 غلام رضا باقرزاده مشهد 0 1500
احداث هنرستان بلوار توس تبادکان فاطمه نور موسوي مشهد 9 737
احداث هنرستان کاردانش رباط طرق احمد آباد احمد بهپور مشهد 0 1600
احداث هنرستان ملک آباد احمد آباد احمد بهپور مشهد 4 600
احداث هنرستان ملوند سبزوار خسرو ملازاده سبزوار 0 800
احداث هنرستان ناحیه 7 مشهد ناصر قفلي مشهد 0 2310
احداثسرویس بهداشتی دبستان شهید درمیانی تایباد غلام فاروق قاسمي تایباد 0 36
احداثنمازخانه دبیرستان ناحیه 1 بي بي معصومه متولي عنبراني مشهد 0 135
احداثنمازخانه،کتابخانه،سایت کامپیوترناحیه3 بلوار تلویزیون هنرستان رأفتی ساختمان آستان قدس علي سيرت نيك مشهد 0 180
احدث دبستان 5کلاسه روستای امرغان توس تبادکان هادي نوروزي مشهد 5 300
آموزشگاه 3کلاسه ابتدایی روستای کاهه خلیل آباد شركت صنايع غذايي گلشاد خلیل آباد 3 155
بازسازی دبیرستان دکتر سعیدی قوچان جواد جعفري گرمجان قوچان 12 859
بیوتات زمین ورزشی هنرستان فنی امام خمینی شيرزاد اسماعيل زاده مشهد 0 500
تبادکان- روستای کنه بیست طبقه فوقانی دبیرستان حاج اکبر قصاب محمدآبادی عباسعلي قصاب محمود آبادي مشهد 0 575
تکمیل ابتدایی ناحیه 1 مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان رضوي مشهد 0 1000
تکمیل ابتدایی یحیی آباد شامکان ششتمد بنياد 15خرداد (خراسان رضوي) سبزوار 7 3000
تکمیل دبستان 3 کلاسه بردسکن جلال الدين علومي فروتقه بردسکن 3 200
تکمیل دبستان 6 کلاسه قرقی کوی بنی هاشم آيت بشيري نجاتي مشهد 6 500
تکمیل سالن ورزشی عرفانی ناحیه 5 شهرداري منطقه 5 مشهد 0 1300
توسعه 2 کلاس ونمازخانه وموتورخانه راهنمایی گنایاد امرا... اكبري گناباد 2 200
توسعه 2کلاس دبیرستان روستای ساق زاوه محسن صفويه زاوه 2 100
توسعه ابتدایی ظاهر آباد بردسکن سيد حسين بهشتيان بردسکن 2 60
توسعه بیوتات زمین ورزشی هنرستان فنی امام خمینی ناحیه 5 شيرزاد اسماعيل زاده مشهد 0 850
توسعه چهارکلاس ونمازخانه وموتورخانه گناباد امرا... اكبري گناباد 4 340
توسعه خوابگاه هنرستان شهید امینی روستای امام تقی احمد آباد سيد رسول ضميري موسوي مشهد 0 340
توسعه دبستان 2کلاسه حیدری علوی تبادکان جاده کلات جنب کارخانه جامه علي حيدري علوي مشهد 2 100
توسعه دبستان براتیان ویرانی 25 سلمان حسن پور ويراني طرقبه و شاندیز 4 160
توسعه دبستان مرحوم دکتر فرخ جهانگير فرخ تهراني زاوه 2 1000
توسعه دبیرستان شهرک ابوذر ناحیه 2 نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها (دانشگاه فردوسي مشهد ) مشهد 0 1600
توسعه دبیرستان وحید ناحیه 5 مجتبي شكفته مشهد 0 650
توسعه دو کلاس ابتدایی شهید آزموده تبادکان كاظم مقدس مشهد 2 70
توسعه دو کلاس ابتدایی ناحیه 1 مخدره عشق آبادي مشهد 0 600
توسعه راهنمایی تربت ح روستای ده پایین حسين افخمي تربت حیدریه 2 200
توسعه راهنمایی چاه گچی خواف شايان بهرامي خواف 1 100
توسعه راهنمایی روستای فرخد تبادکان موسي الرضا اميري مشهد 2 135
توسعه راهنمایی معلم زارع فیض آباد عباسعلي زارع فيض آبادي مه ولات 2 260
توسعه سالن چند منظوره جوین محمد حسن كلاته آقا محمدي جوین 0 221
توسعه سالن نمازخانه دبستان حمزه غزاله ابوالفتحي بردسکن 0 100
توسعه طبقه دوم ابتدایی عدالت وولایت ناحیه 4 علي اكبر يوسفي صراف مشهد 0 650
توسعه طبقه دوم دبستان شهید میرزایی کدکن سيد احمد عادل تربت حیدریه 0 608
توسعه طبقه دوم راهنمایی ناحیه 6 مشهد حسن قاسمي مشهد 5 300
توسعه طبقه دوم راهنمایی نوبنیاد هویزه ناحیه 7 جواد جعفري گرمجان مشهد 5 330
توسعه طبقه فوقانی هنرستان دخترانه فارابی ناحیه 4 فرح ضابطيان مشهد 0 780
توسعه متوسطه خواف عباس علي خزايي خواف 0 18
توسعه مدرسه استثنایی جامی تایباد سيد يعقوب حسيني القادري تایباد 2 112
توسعه مدرسه راهنمایی معراجی قوچان جواد جعفري گرمجان قوچان 5 200
توسعه هنرستان 3 کلاسه یحیی بن زید محمد ناصري مشهد 3 80
توسعه هنرستان روستای گرماب جلگه رخ احمد بهپور تربت حیدریه 8 600
توسعه یک کلاس ابتدایی روستای نوچاه داخل حیاط مدرسه راهنمایی منجی عباسعلي محمدخاني مشهد 1 50
توسعه یک کلاسه ابتدایی روستای حسین آباد نیشابور فرشيد شريف زاده نیشابور 1 70
حصارکشی زمین اهدایی پشت آرامگاه فردوسی تبادکان عباسعلي محمدخاني مشهد 0 210
دبستان 5 کلاسه برکت ساق زاوه (بنیاد برکت) بنياد بنيادبركت زاوه 5 403
دبستان 5کلاسه علی آباد شور سبزوار بنياد 15خرداد (خراسان رضوي) سبزوار 5 350
دیوارکشی ضلع شرقی تربیت معلم بهشتی ناحیه 6 علي اكبر معماري نيا مشهد 0 250
راهنمایی روستای محمود آباد تربت جام حسين فخاريان تربت جام 5 240
زاوه- احداث ابتدایی روستای صفی آباد رحيم جهانشيري زاوه 6 395
زیبا سازی و جدول کشی و آسفالت محوطه هنرستان شهید امینی احمد آباد سيد رسول ضميري موسوي مشهد 0 1500
ساخت نمازخانه ابتدایی مرحمت صائب کاشمر مهدي احمدپناه کاشمر 0 100
ساخت نمازخانه شهید قاسمی علي اسلامي فریمان 0 96
سالن نمازخانه راهنمایی شبانه روزی حضرت مهدی تربت حیدریه محسن صالحان تربت حیدریه 0 430
سالن نمازخانه متوسطه نمازیخواه محمد علي نمازيخواه مشهد 0 200
مدرسه 8 کلاسه روستای گرو کلات (بنیاد برکت) بنياد بنيادبركت کلات 8 650
نمازخانه ابتدایی روستای حسن آباد مدرسه شهربانوبردسکن رضا اكبري زارع بردسکن 0 100
نمازخانه ابتدایی روستای سیف آباد رضا ندافي بردسکن 0 100
نمازخانه راهنمایی روستای ابراهیم آباد تبادکان زهرا برزگر مشهد 0 175
نمازخانه راهنمایی شهید قاسمی بردسکن علي قرباني نژاد بردسکن 0 130
نمازخانه هنرستان شهید هنرور بردسکن حسين سالاري بردسکن 0 150
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 ساعت 08:18
 

نظر خواهی

آیا از اجرای طرح تکریم ارباب رجوع راضی هستید
 

کاربران حاضر

 7 مهمان حاضر

انتخاب زبان

سایتهای دیگر